فایل های دسته بندی کسب و کار و پول - صفحه 1

بازار سرمایه

این فایل 19 صفحه ای درباره بازار سرمایه با تمرکز بر وضعیت کشور ایران می باشد که برای تحقیق دانشجویی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت، اقتصاد و رشته های مدیریت تهیه شده است.

قیمت : 37,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل